Småland kraftsamlar

Ingvar Kamprad värnade om äldres välmående, entreprenörskap och en levande landsbygd. 2011 startade han tillsammans med sin fru Margareta och de tre sönerna ”Familjen Kamprads stiftelse” med just dessa ändamål. I spåren av Coronakrisen och de negativa effekterna i samhället tog stiftelsens styrelse den 2 april beslut att satsa 10 miljoner för insatser i Småland.

Vimmerby, Eksjö och Växjö kommun har valts ut av Familjen Kamprads stiftelse att testa ett nytt koncept där entreprenörskap ska minska äldres känsla av isolering. I stiftelsens satsning ingår även utbildning för korttidspermitterade och ökad livskvalité för äldre, insatser som gäller alla kommuner i Småland.

Vimmerby kommuns projekt för att stödja det lokala näringslivet har inspirerat Familjen Kamprads stiftelse som gärna ser uppskalning och utveckling den digitala plattformen #vimmerbytillsammans där varor och tjänster saluförs och görs tillgängliga utan att riskera smittspridning. Hårt drabbade entreprenörer inom handel, besöksnäring och restaurang engageras i projektet för att öka livskvalitén för äldre. Genom tex gåvobevis i de lokala butikerna, leverans av matpaket producerade av kommunens restauranger eller genom att erbjuda tjänster som att leverera låneböcker, presenter, blommor kombineras ändamålen livskvalité med entreprenörskap – äldres isolering minskar och de hårt drabbade entreprenörerna får en möjlighet att hålla uppe en del av försäljningen.

För att testa konceptet har Eksjö och Växjö kommun erbjudits möjlighet att delta i piloten med ett bidrag från stiftelsen på 500 000 kronor per kommun.

Stiftelsens medel kan inte ges direkt till företag eller Aktiebolag, därför är det önskvärt att respektive kommun tar emot summan och bildar ett kortlivat projekt, gärna med stort inflytande av näringslivet, där merparten av medlen är tänkta att gå till äldre samtidigt som det lokala näringslivet gynnas. Eksjö och Växjö erbjuds vidare att ta del av Vimmerbykonceptet, som utvecklats tillsammans med engagerade entreprenörer. Vill man hellre utveckla ett eget koncept är stiftelsen öppen även för det, huvudsaken är att målet ”entreprenörskap för ökad livskvalité för äldre isolerade” uppnås.

Brevet till alla våra 70+:are

Under vecka 16 och 17 har följande personliga brev skickats ut till alla våra invånare som är 70 år och äldre. Totalt har över 3 000 distribuerats ut tillsammans med en fin tvål från Hälsoboden i Vimmerby.