24 maj – Tursöndag 24 maj

Presenteras i samarbete med Vimmerby Turistbyrå.

SMÉ-ÅNA

Under en promenad på Smé-ånas 4 kilometer långa vandringsled tas ni med på en resa genom Gullringens utveckling. Från Kvarndammen och traktens högsta vattenfall där du om du har tur kan stöta på strömstare och utter till den gamla kraftstationen som försörjde hela bygden med elström. De nyligen upprustade lederna tar er vidare förbi en grotta i de gamla Skomakarbergen för att avsluta med en bit på historiska Kungsvägen.

Startpunkt: Kvarngatan/Waldos väg, Gullringen
Längd: cirka 4 kilometer

GÄSTGIVAREHAGEN

Gästgivarehagens friluftsmuseum i den sydöstra delen av Vimmerby är perfekt for en promenad. Strosa bland ett antal hitflyttade byggnader
från 1700- och 1800-talet där Östra Tullstugan var den första byggnaden som redan 1927 flyttades till Gästgivarehagen. I det lilla huset på 10
kvadratmeter med 175 centimeter i takhöjd sticker Stolpes stuga längs med gärdesgården ut.
I de två gärdesgårdinhägnade fårhagarna du passerar har man hittat två gravfält med cirka 300 gravar från sekelskiftet 700 – 800. Fynden visar
att Vimmerbys vikingar var ett folk med långväga, handelskontakter och allt från spännen, pärlor och mynt till knivar, lerskärvor och nycklar gjorts.

Startpunkt: Gästgivaregatan, Vimmerby
Längd: cirka 1 kilometer