17 maj – Söndagstur

DJURSDALARUNDAN

DJURSDALARUNDAN, UNGSTORP

De sju kilometrarna på Djursdalarundans slingriga led börjar i Ungstorp som är hem åt den rekordstora lönnen och fortsätter förbi gårdar och torp med vårblommande körsbärsträd. Med intilliggande spår av järn och bronsålder leder den delvis kuperad småländsk naturen er vidare till Djupedalsbergets högsta punkt med utsikt över sjön Krön och ända till Södra Vi och ner till bergets sprickdal med blocksamlingar och isräfflor.

Startpunkt: Ungstorp eller Snokebo
Längd: cirka 7 kilometer

Ladda ner en karta!

STADSPROMENADER

STORGATAN, VIMMERBY

Undrar du vad som finns bakom dörrarna på de gamla husen längs med Storgatan, vart Astrid Lindgren fick sitt första jobb eller vart det finns fornlämningar från yngre järnåldern? Med utgång från Vimmerby Torg och längs med Storgatan leder Historia och Kulturpromenaden er på en kortare eller längre tur med nedslag i Vimmerbys stadshistoria.

Den Astrid Lindgrenintresserade kan även gå i författarens fotspår och ta del av de detaljer och historier från platser och personer som varit en del av Astrid Lindgrens liv i Vimmerby.

Startpunkt: Vimmerby Torg
Längd: Anpassningsbar

Ladda ner promenaden ”Kultur och Historia”

Ladda ner promenaden ”I Astrid Lindgrens Fotspår”