10 maj – Tursöndag

Presenteras i samarbete med Vimmerby Turistbyrå.

BRANTESTAD NATURRUNDA

Från Brantestad hundra år gamla skola, förbi Ryggåsen, Stjärnevik och sjön Yxern får du en lagom kuperad tur genom odlingslandskap och skogsmark. Under knappt tio kilometer får du möjligheten att ta del av fornlämningar, en levande kulturbygd och ett fantastiskt växtliv. Andas in den härliga vårluften vid någon av de vackra rastplatserna och känn hur friheten av att vara i naturen gör gott för kropp och själ.

Startpunkt: Brantestad skola
Längd:
cirka 9,9 kilometer, med möjlighet att korta ned.

Ladda ner en karta!

BÅTMANSBACKEN

Det lilla kvarteret ligger undangömt intill Stångågatans livliga trafik. Med färgglada dörrar och blomstrande växtlighet har Vimmerbys
idylliskaste kvarter en lång historia. Båtsmansbacken och Båtsmansgränd har fått sina namn av att det var där båtsmännen bodde förr i tiden.
Precis som socknarna på landet skulle hålla med en knekt per rote, så skulle städerna hålla med båtsmän. Så Båtsmansbacken som idag är en av Vimmerbys små idyller var förr ett kvarter där några av Vimmerbys allra fattigaste bodde. I Båtmansbackens kvarter har även ett anglosaxiskt mynt av typen ”Quatre foil” hittats. Ett mynt från 1000-talets början, då det var Knut den store som var kung av England.

Startpunkt: Stångågatan/Båtmansbacken
Längd:
cirka 500 meter