7 juni – Tursöndag i Kvill

Norra Kvills Nationalpark

Bland omkullfallna träd och mossbeklädda stenblock ligger Norra Kvills Nationalpark, den tredje minsta av Sveriges 30 nationalparker. I 150 år har skogen fått leva fritt och vuxit sig både stor och gammal. Välmarkerade leder banar väg för skogsupplevelser utöver det vanliga. Med chans att möta den ståtliga tjädern, passera otaliga träd med brandljud och höra sparvugglans läten i skymningen blir varje besök unik. Runt Stora Idgölens näckrosfyllda vatten sjunger tofsmesen och den utmanande vandringen i den steniga naturen med en tuff stigning upp till Idgölens utsiktsplats är värt varje steg när ni når den vackra utsiktsplatsen med en magnifik vy över Rumskullaskogen.

Hitta en karta över Norra Kvills Nationalpark här!

Kvilleken

I drygt tusen år har den stått här, den magnifika Kvilleken. Ett av Sveriges äldsta och största träd och en av de grövsta ekarna i hela Europa. I slutet av 1930-talet gjordes en noggrann utredning om Kvillekens ålder och man kom då fram till att den var 950 år. Det innebär att den vid det här laget har passerat 1000 år och sannolikt är landets enda tusenårsek.

Hälsan har försämrats genom åren men solens strålar har väckt liv i en gren med gröna löv även under våren. I framtiden lever Kvilleken vidare genom 12 livskraftiga ympar från trädet som planterats i ett kloningsarkiv.