21 juni – Möt Vimmerby Kommuns träkyrkor

Vimmerby kommun är hem åt tre fantastiska träkyrkor. Alla med anor från olika århundraden och unika på sitt sätt. Ett besök vid en eller flera av träkyrkorna är en perfekt utflykt denna söndag.

Djursdala Kyrka

Djursdala kyrka är en av kommunens mest populära vigselkyrkor, den ligger otroligt vackert på en höjd ovanför sjön Juttern i ett naturskyddat område. Det är en träkyrka av liggtimmer som är klädd med spån, den är byggd 1692. Kyrkan vilar på en sockel av fogad natursten och består av ett långhus med en rektangulär grundplan och är fylld med vackra tak- och väggmålningar målade av mästarna Petter Wadsten och Zacharias Hake från Eksjö.

Pelarne Kyrka

Pelarne kyrkas äldsta historia är inte helt klarlagd. Romanska drag bland annat på den östra korväggen tyder på mycket hög ålder, troligen början på 1200-talet. Kyrkan är byggd av liggande furutimmer. På norra sidan är väggen klädd med profilerade ekplankor som är fjällikt utskurna. Övriga väggar är klädda med ekspån med spetsig kortsida. Denna spånbeklädnad är på öst väggen försedd med årtalet 1781. Sakristian uppfördes 1812. Dess dörr mot koret är klädd med horisontellt lagda järnplåtar. Den härstammar från medeltidens slut. Det åttkantiga Ramsvärdska gravkoret byggdes av sten på 1680-talet. 1788 byggdes vapenhuset i väster.

Det var i denna kyrka som Astrid Lindgrens Föräldrar gifte sig och iden mellersta av de tre små gårdarna i Sevedstorp växte Astrid Lindgrens far, Samuel August upp. Platsen kom senare att bli historisk när spelade man in filmerna om alla barn i Bullerbyn 1986–87.

Klockstaeln vid Frödinge Kyrka

Frödinge kyrka är uppförd i timmer 1739, klädd med träspån och det är en enskeppig kyrka. Kyrkan har ett åttkantigt utbuktande mittparti och taket är prytt med målningar från 1700-talet. Vid restaureringen av kyrkan 1950 fann man fragment av grunden till en äldre kyrka jämte delar av väggtimmer med målad dekoration från 1400 eller 1500, det hittades även fragment av en dopfunt av 1200-talstyp. Kvar från den gamla kyrkan är sakristian i sten.